skip to Main Content

Gode råd på vegen mot målet

Våre medierådgivarar har lang erfaring og kjenner marknaden godt.

Vi er oppdaterte på trender, nyhende og nye marknadskanalar.

Før vi kan gi deg gode råd, er det viktig at forventningane er i samsvar med det du ynskjer å oppnå. Utan ein god strategisk plan vert ikkje resultatet optimalt. Dette kan vi hjelpa deg med.

For oss gjeld det å definera målsetjingar saman med deg som kunde. Saman skal vi finna rett kanal og veg til målet – slik at du slepp å ta forhasta avgjerder.

Kine Evensen

Marknadsleiar

Tine Tuft Soltvedt

Salskonsulent
Tlf. 970 43 001 / tine@osogfusa.no

Back To Top