skip to Main Content

Distribusjon

Os & Fusaposten nyttar seg av Sudi til distribuering av aviser.
Sudi er områdets største distributør, og i tillegg til aviser distribuerer dei i underkant av 150 forskjellige andre produkt. Dette er alt frå reklame, magasin, medlemsblad, pakkar, matkassar og brevsendingar.

Helthjem er ei samanslutning av dei fleste distribusjonsselskapa i Noreg, og dekker over 85% av alle husstandar i Noreg. Sunnhordland Distribusjon (Sudi) er ein del av dette nettverket.

Vi dekker ca. 4.500 postkassar, 2 dagar i veka.
Ved fulldistribusjon dekker vi heile 12.000 postkassar.

Vi tilbyr også lokalt sal av innstikk i våre eigne aviser, og distribusjon av reklame til alle husstandar i vårt område. Alt til konkurransedyktige prisar.

Sudi har også godsbilar som trafikkerer områda Bergen, Stord, Haugesund, Stavanger og Kristiansand.

Be oss gjerne om tilbod og forslag til gode løysingar.

Kine Evensen

Marknadsleiar

Back To Top