skip to Main Content

250.000 sidevisningar per veke

www.osogfusa.no er ein viktig mediekanal. Med 250.000 sidevisningar og 40.000 unike brukarar per veke oppnår du god effekt med annonseringa di. Du kan sjølv velja korleis du vil annonsera.

Vi skreddarsyr den beste løysinga for deg som annonsør, og våre medierådgivarar har lang erfaring og god kjennskap til marknaden. Vi kjenner lesaren.

Vi kan ta oss av kjøp av programmatiske annonser via børs.

Produksjon av digitale annonser

Vi har eiga grafisk avdeling som kan produsera annonsa for deg. Vi produserer formata som trengst på bestilling. Kostnad for produksjon er inkludert i prisen.

For digitale annonser må vi ha materialet minst 1 virkedag før det skal ut.

Det er viktig å planlegga kampanjen godt – og vi står klare til å skreddarsy og laga den beste annonsa for deg.

Kvifor bør du annonsera digitalt?

Ved å bruka www.osogfusa.no når ein primært lokale brukarar. Det er store og godt synlege annonseflater med kreative moglegheiter og endringsmoglegheiter.

Ein kjem tett på kunden og det er ein salsutløysande kanal.

Vi sender ein detaljert rapport etter kampanjeslutt der ein får innblikk i kven som har vist interesse for annonsa.

Back To Top