skip to Main Content

Kvifor bør du
annonsera digitalt?

Bli sett av
lokale kundar

Ei nettannonse er ein grafisk bodskap som syner på www.osogfusa.no. Ved å annonsera i våre kanalar
er du sikra at innhaldet kjem i ein redaksjonell kontekst og når eit lokalt publikum.

Forleng levetida
til din
annonsekampanje

Har du allereie ei annonse i papiravisa? Kva med å forlenga
kampanjen og forsterka effekten ved å publisera annonsa på digitale flater også?
Din digitale annonse kan lenkjast til nettsida di, ei landingsside eller Facebook-sida di.

Vis din bodskap når 
kunden er
i lesarmodus

Lesarmodus kombinert med ein kommersiell bodskap som er plassert i eit
truverdig miljø, skapar effekt for våre annonsørar. Gjennom lokalavisa
vert annonsørane inviterte inn i folk sin kvardag – inn i det kjente og nære
som engasjerer dei.

Back To Top